Operaty, opinie i ekspertyzy dotyczące określenia wartości nieruchomości w szeroko pojętym spektrum oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości wykonywane są w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przy uwzględnieniu Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny opracowane przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wyceny i inne opinie dotyczące rynku nieruchomości realizowane są dla potrzeb Klientów dzięki wiedzy i doświadczenia rzeczoznawcy majątkowego, popartym wnikliwą analizą i monitoringem przedmiotowego rynku. Stała współpraca z ekspertami z innych dziedzin stwarza możliwości rozwiązywania trudnych problemów wynikających ze specyfiki rożnych segmentów rynków nieruchomości.

 • lokale i domy mieszkalne jednorodzinne
 • nieruchomości biurowo-administracyjne
 • nieruchomości handlowe
 • przedsiębiorstwa
 • nieruchomości przemysłowo-produkcyjne
 • sporządzanie wycen i kosztorysów ubezpieczeniowych
 • ocena i weryfikacja roszczeń ubezpieczeniowych
 • opinie i analizy techniczne
 • kosztorysowanie robót budowlanych
 • operaty szacunkowe
 • ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • opracowanie i analizy stanu technicznego
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości handlowych
 • nieruchomości przemysłowo-produkcyjnych
 • kosztorysowanie robór budowlanych

Uprawnienia do wyceny nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r Nr 262 poz. 2603 ze zmianami). Biegły Skarbowy przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie szacowania ruchomości. Wycena dla potrzeb określenia wartości bankowo-hipotecznej dla banków hipotecznych.

Gwarantuję rzetelną i terminową realizację zleconej wyceny.


Zapraszam Państwa do współpracy,